Ti Centrum

Vítejte v T I Centrum

Ztvárníme vaše technologické záměry

Společnost T I Centrum, a.s. byla založena 12.1.1994. Hlavním zaměřením společnosti byly ekonomické analýzy a poradenství.
Od 1.10.2000 došlo k přeměně na inženýrskou společnost s orientací na technicko - ekonomické analýzy, studijní a projektové práce a koordinační činnosti při přípravě a realizaci převážně technologických staveb. Z hlediska rezortního je firma zaměřena zvláště na klienty v energetice, v povrchovém dobývání uhlí a v chemickém průmyslu.

Podívejte se na realizované projekty

Aktuality

Společnost T I Centrum, a.s. je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 410.
Společnost má základní jmění 3 150 tis. Kč ve formě listinných akcií na jméno. Byla založena na začátku roku 1994 a zapsána do obchodního rejstříku 21. 3. 1994.

Sídlo společnosti je v Plzni, další pracoviště jsou v Praze, Českých Budějovicích a Tušimicích. Ve společnosti pracuje více než 20 techniků s převážně vysokoškolským vzděláním se specializacemi na stroje a zařízení, technologie vody a odpadů a související profese.

Hlavní zaměření je orientováno na technologie dopravy, úpravy a skladování sypkých hmot a kalů, čištění odpadních vod a komplexní řešení logistiky a zabezpečení technologických procesů v energetice ( vč. bioplynu a alternativních paliv), těžkém průmysluagrochemii.

Naše návrhy jsou úspěšně realizovány při odpopelňování a odsiřování elektráren a tepláren, dobývání a úpravě hnědého uhlí, manipulaci se surovinami a produkty výroby granulovaných hnojiv a dalších oborech.

Naše spolupráce s Vámi může začít variantní analýzou, po projednání a výběru optimální varianty pak pokračovat projekčním rozpracováním. Dále jsme Vám schopni připravit zadávací dokumentaci a nebo zajistit vybranou variantu dodávkou na klíč.
© 2018  |  T I Centrum, a.s.
Webdesign  Redakční systém