Ti Centrum
Vítejte v T I Centrum
Ztvárníme vaše technologické záměry
Nacházím se: Domovská stránka / Nabízíme / Energetika / Komplexní obnova elektrárny Tušimice II - ODSTRUSKOVÁNÍ

Komplexní obnova elektrárny Tušimice II - ODSTRUSKOVÁNÍ

Komplexní obnova elektrárny Tušimice II - ODSTRUSKOVÁNÍ
Objednatel:   VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.
Investor:        ČEZ, a.s.
 

Projekt řeší komplexní obnovu čtyř bloků elektrárny Tušimice.

Popisovaná část projektu zajišťuje odběr, dopravu a úpravu strusky a popílků EKO z dělené výsypky granulačního kotle pod spalovací komorou kotle a výsypek EKO. Struska je dále navazující technologickou linkou mechanicky dopravována na dopravník strusky do skladovacích sil.
Účelem technologického zařízení vnitřního odstruskování je zajistit tyto základní funkce :
  • izolaci vnitřního prostředí kotle od vnějšího prostředí v místě výsypek strusky,
  • odběr strusky pod výsypkami kotle,
  • ochlazení strusky na teplotu vyhovující dopravě pásovými dopravníky,
  • odvodnění strusky na vlhkost vyhovující dopravě pásovými dopravníky,
  • zrnitostní úpravu,
  • odběr popílků pod výsypkami EKO na teplotu vyhovující dopravě pásovými dopravníky
  • dopravu strusky společně s popílky na linky uzavřených pásových dopravníků na sila strusky
Skladba technologické linky vnitřního odstruskování
Skladba technologické linky vnitřního odstruskování
Skladba technologické linky vnitřního odstruskování
Drtič strusky
Drtič strusky
Drtič strusky
Vyhrnovač strusky ze sil EXTROMAT
Vyhrnovač strusky ze sil EXTROMAT
Vyhrnovač strusky ze sil EXTROMAT
Vyhrnovač strusky ze sil EXTROMAT
Vyhrnovač strusky ze sil EXTROMAT
Vyhrnovač strusky ze sil EXTROMAT
Trubkový pásový dopravník vnějšího odstruskování
Trubkový pásový dopravník vnějšího odstruskování
Trubkový pásový dopravník vnějšího odstruskování
© 2018  |  T I Centrum, a.s.
Webdesign  Redakční systém