Ti Centrum

Energetika

Jedna z důležitých činností firmy T I Centrum, a.s. je energetika .
Jsme připraveni zajistit vám projektovou a poradenskou činnost.
 
Odsiřování a čištění spalin
 
Nakládání s vedlejšími energetickými produkty
 • doprava
 • odvodňování
 • míchací centra
 • skladování
 • následné využití
 • ukládání
Alternativní paliva a jejich využití
Instalace a zprovozňování
 • technologických linek
 • jednotlivých strojů a zařízení
Konstrukce a trubní vedení
 
Distribuce energií
 • horkovody
 • teplovody
 • parovody

Reference