Ti Centrum

Ekologické stavby

Jedna z činností firmy T I Centrum, a.s. jsou ekologické stavby.
Jsme připraveni vám zajistit projektovou a poradenskou činnost pro využití, odstraňování a zneškodňování pevných odpadů, kalů a emulzí.    

Sanace skládek

Mechanicko - biologická úprava směsných komunálních odpadů
 
Využití odpadů
  • materiálové
  • látkové
  • energetické
Využití kalů
  • materiálové
  • energetické
Mechanicko - biologická úpravna odpadů - Chotíkov
Mechanicko - biologická úpravna odpadů - Chotíkov
Mechanicko - biologická úpravna odpadů - Chotíkov
Mechanicko - biologická úpravna odpadů - Chotíkov
Mechanicko - biologická úpravna odpadů - Chotíkov
Mechanicko - biologická úpravna odpadů - Chotíkov

Reference