Ti Centrum

Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsným komunálním odpadem v Plzeňském kraji

Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsným komunálním odpadem v Plzeňském kraji

Objednatel: Plzeňský kraj

Činnost: studie proveditelnosti ISNO, návrh možného systému nakládání s SKO, způsob sběru a svozu s návazností na ZEVO Chotíkov

Období: 2010, 2011